» Solární panely » Vodní elektrárna

Čistá energie pro život

EWatt se zabývá výrobou elektrické energie z obnovitelných zdrojů,
a to solárního a vodního původu. U fotovoltaické elektrárny EWatt Kaplice činí instalovaná kapacita 2,125 MWp, u malé vodní elektrárny EWatt Dolní Štěpanovice 0,170 MW. Činnost obou elektráren svým dílem přispívá k trvale udržitelnému rozvoji a plnohodnotnému zachování životního prostředí pro současné i budoucí generace.